ثبت نام الکترونیکی قبول شدگان سال 1399دانشجویان نوروز عزیز شروع ثبت نام غیر حضوری از ساعت ۱۲ ظهر روز ۲۹ مهرماه خواهد بود
شماره داوطلبی / شماره پرونده :
کد ملی:

   
تهیه شده توسط مرکز آمار ، اطلاعات و امور رایانه ای دانشگاه ۱۳۸۸-۱۳۹۷